Charm Bracelets Ft Swarovski Crystals

Full set Charm Bracelets Ft Crystals From SwarovskiKasper Charm Bracelet Set Embellished with Crystals from Swarovski
75% OFF RRP $109.00
Bella Charm Bracelet Set Embellished with Crystals from Swarovski
78% OFF RRP $139.00
Horizons Charm Bracelet Set Embellished with Crystals from Swarovski
78% OFF RRP $139.00